Explotación Pollo de Corral

Explotación Amelia Perez Cid

Ubicada en Montederramo, Ourense – Nave de 150 x 14 ml

 

 

Explotación Ana Belén Gamallo

Ubicada en Taboada, Lugo – 2 Naves de 70 y 140 x 14 ml

 

 

Explotación  Eidoverde

Ubicada en Verea, Ourense – 2 Naves de 128 x 15 ml

 

Explotación Ganadería Pérez de Vilar

Ubicada en Arzúa, A Coruña – Nave de 150 x 14 ml